Oslava 20. výročí znovuobnovení DD v Mikulově

22.05.2014 10:30

Poděkovat bych chtěla všem, kteří přišli dne 17.5. 2014 na naši oslavu 20. výročí od znovuzaložení DD v Mikulově ve spolupráci s nadačním fondem Krmte hladové na zahradě dětského domova. I přes chladné počasí si myslím, že se odpoledne poměrně vydařilo. Tuto oslavujsme nesli pod heslem "DVACET LET JSTE POMÁHALI VY NÁM, TEĎ POMŮŽEME MY".  Ve sbírce, která byla uspořádána pro NF Krmte hladové se v tomto odpoledni nasbíralo 2. 189 Kč, výtěžek byl předán řediteli NF Danielu Skokanovi, který za příspěvek všem děkuje. Naše děti vedeme k finanční gramotnosti, proto děti na tuto oslavu vyrobily spoustu dobrot: chlebíčky, jednohubky, Míšiny pusinky, Eskymo řezy, specialitu z celerové pomazánky.....Návštěvníci měli možnost si dobroty zakoupit a tím podpořit "drobný výdělek" našim dětem. Velké PODĚKOVÁNÍ patří sponzorům tohoto odpoledne, a to především: Jednotě spotřebnímu družstvu Mikulov, pekařství MaJa Dolní Dunajovice, MěÚ Mikulov, církevní společnosti Slovo života Mikulov a www.hlavacz.net. Po prázdninách /6. 9. 2014/ ještě chystáme Setkání bývalých svěřenců a zaměstnanců, kteří v průběhu dvaceti let v DD žili a pracovali. Oficiální datum, kdy byl dětský domov před dvaceti lety znovuobnoven připadá na 1. 11. 2014 /1994 - 2014/.