Poděkování sponzorům a dárcům

20.12.2021 17:15

Dětský domov Mikulov, děkuje fimrě Synett s.r.o. za finanční dar, Jednotě Mikulov na finanční dar a také pánu Havlovi z Valtic za finanční dar. 

Poděková patří Všem našim příznivcům a stálým sponzorům. Vážíme si Vaší celoroční podpory, která je pro nás velkým darem.

 Děkujeme a přejeme štastné a klidné Vánoce a mnoho uspěchů v novém roce 2022.