Poděkování za dárečky

16.12.2020 15:46

Dětský domov děkuje manželům Bahníkovým za darování ovoce a dárků pro naše děti