Vánoce 2017

15.01.2018 11:17

Vánoce
2017 v Dětském domov

V mikulovském
dětském domově žije v současné době 22 dětí. Polovina z nich zasedla
s tetou vychovatelkou ke štědrovečernímu stolu a také společně trávili
vánoční prázdniny. Ostatní děti trávily svátky ve svých biologických rodinách
nebo u příbuzných. Tak jako v minulých letech měly naše děti Vánoce velmi
bohaté. Tři splněná přání v podobě tří dárečků nám pomohli zajistit
tradiční naši sponzoři a podporovatelé: Rádio Jih Hodonín, NF Sunrise a projekt
neratovických studentů "Milý Ježíšku". Samozřejmě, že děkujeme také ostatním
sponzorům, kteří nemalými finančními dary přispěli převážně na podporu
volnočasových aktivit a také na výchovně vzdělávací činnosti našeho domova.
Z mikulovských firem si dovolím poděkovat zaměstnancům firmy Gebauer @
Griller, firma nás podpořila významnou finanční částkou. Dalším velkým
podporovatele v období Vánoc byla firma CDC data, s. r. o. Poděkovat bych
chtěla také drobnějším podporovatelům, kteří našim dětem také pomohli zpestřit
vánoční prožitky. Sponzoři jsou uvedeni na našich webových stránkách. Před
Vánocemi jsme naši činnost prezentovali na jarmarku v rámci "Vánoc pod
radnicí" a také při tradičním vánočním setkání ve formě návštěvního dne
v našem dětském domově. Děkuji návštěvníkům tohoto setkání a nakupujícím
v našem stánku, že nás přišli podpořit. I když nejsme školské zařízení
města Mikulov, ale Jihomoravského kraje,  vážíme si přístupu pana starosty
města Mikulov, pomoci Mikulovské rozvojové s.r.o. a občanů města i
mikroregionu.   

Všem
přátelům, kamarádům, sponzorům a příznivcům našeho rodinného dětského domova
přejeme vše dobré v novém roce. Za všechny obyvatele domova přeji, aby
pečovali o dobré vztahy a měli se navzájem rádi. Naši činnost může široká
veřejnost sledovat na našich webových stránkách a facebooku dětského domova.
DĚKUJEME...