MgA. et Bc. Pavlína Kostková

Zástupkyně ředitelky:

Telefon: +420 721 815 776

E-mail: zastupkyne@dd-mikulov.eu