Bc. Pavlína Kostková

Zástupkyně ředitelky:

Telefon: +420 721815776

E-mail: dd.kostkova@mikulov.eu